All about Chinese Pinyin

The Compound Final iao

iao

Pronunciation Guidance

Pinyin contaning [iao]
 • jiao
  jiāo
  jiáo
  jiǎo
  jiào
  jiao
 • qiao
  qiāo
  qiáo
  qiǎo
  qiào
 • xiao
  xiāo
  xiáo
  xiǎo
  xiào
 • biao
  biāo
  biǎo
  biào
 • piao
  piāo
  piáo
  piǎo
  piào
 • miao
  miāo
  miáo
  miǎo
  miào
 • fiao
  fiào
 • diao
  diāo
  diǎo
  diào
  diao
 • tiao
  tiāo
  tiáo
  tiǎo
  tiào
  tiao
 • niao
  niǎo
  niào
 • liao
  liāo
  liáo
  liǎo
  liào
  liao