All about Chinese Pinyin

The Initial w

w

Pronunciation Guidance

Pinyin contaning [w]
 • wa
  wa
 • wai
  wāi
  wǎi
  wài
  wai
 • wan
  wān
  wán
  wǎn
  wàn
 • wang
  wāng
  wáng
  wǎng
  wàng
  wang
 • wei
  wēi
  wéi
  wěi
  wèi
  wei
 • wen
  wēn
  wén
  wěn
  wèn
 • weng
  wēng
  wěng
  wèng
 • wo