All about Chinese Pinyin

The Initial zh

zh

Pronunciation Guidance

Pinyin contaning [zh]
 • zha
  zha
  zhā
  zhá
  zhǎ
  zhà
 • zhai
  zhāi
  zhái
  zhǎi
  zhài
 • zhan
  zhān
  zhǎn
  zhàn
  zhan
 • zhang
  zhāng
  zhǎng
  zhàng
  zháng
  zhang
 • zhao
  zhāo
  zháo
  zhǎo
  zhào
 • zhe
  zhe
  zhē
  zhé
  zhě
  zhè
 • zhei
  zhèi
 • zhen
  zhēn
  zhěn
  zhèn
  zhen
 • zheng
  zhēng
  zhěng
  zhèng
  zheng
 • zhi
  zhī
  zhí
  zhǐ
  zhì
 • zhong
  zhōng
  zhǒng
  zhòng
  zhóng
 • zhou
  zhōu
  zhóu
  zhǒu
  zhòu
  zhou
 • zhu
  zhū
  zhú
  zhǔ
  zhù
  zhu
 • zhua
  zhuā
  zhuǎ
 • zhuai
  zhuāi
  zhuǎi
  zhuài
 • zhuan
  zhuān
  zhuàn
  zhuǎn
  zhuan
 • zhuang
  zhuāng
  zhuǎng
  zhuàng
  zhuang
 • zhui
  zhuī
  zhuì
  zhui
 • zhun
  zhūn
  zhǔn
 • zhuo
  zhuō
  zhuó