All about Chinese Pinyin

The Whole Syllable yuan

yuan

Pronunciation Guidance

Pinyin contaning [yuan]
  • yuan
    yuān
    yuán
    yuǎn
    yuàn