Pinyin Chart

The Pinyin shua

shua
Tones of pinyin [shua]
Common charactors of pinyin [shua]
shuā
brush; brush
shuǎ
play; play
shuā
swish