Pinyin Chart

The Pinyin zhei

zhei
Tones of pinyin [zhei]
Common charactors of pinyin [zhei]
zhèi
this or these