bó lì duō xiāo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slsmall profits but quick returns; larger sales at a small profit

    • gōng sī yǐ zhì liàng xìn yù wéi zōng zhǐ kě chí xù fā zhǎn wéi fāng zhēn bó lì duō xiāo wéi yuán zé wèi nín tí gōng wù měi jià lián de chǎn pǐn

      公司质量信誉宗旨可持续发展方针薄利多销原则提供物美价廉产品

      With the tenet of quality and integrity, guideline of sustainable development and principle of small profits but quick returns, we can provide you with quality products with competitive prices.