diǎn bō
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.dibble; sow in holes; bunch planting; hill seeding

  • diǎn bō dòu zi

   点播豆子

   dibble beans

 • 2

  v.request/demand a programme from a radio/TV station

  • tīng zhòng diǎn bō de jué shì yīn yuè

   听众点播爵士音乐

   jazz for the asking

  • diǎn bō jié mù

   点播节目

   demand a programme