kǎo lú
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.oven; brasier; toaster oven

  • kǎo lú de huǒ rú guǒ chuī miè le huì zì dòng zài diǎn rán

   烤炉如果自动点燃

   The oven burners reignite automatically if blown out.

  • yǐ jīng diǎn zháo le huǒ de kǎo lú

   已经烤炉

   a lighted oven