lù hǎi kōng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.land, sea, and air; earth, sea, and sky

  • lù hǎi kōng sān jūn yí zhàng duì

   陆海空三军仪仗队

   army, navy and air force honor guard

  • lù hǎi kōng jiàng shì

   陆海空将士

   soldiers, sailors and airmen