pǎo tuǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.infmldo legwork

  • wǒ méi gàn duō shǎo huó jiù shì pǎo tuǐ

   多少就是跑腿

   I didn't do much, just a bit of running around.

  • wǒ hǎo xiàng yī zhí dōu zài wèi bié rén pǎo tuǐ

   好像一直别人跑腿

   I seemed to run errands for people all the time.

 • 2

  Meituan runner