pú tao yuán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.vineyard; grapery; cru

  • yóu pú tao yuán gòu chéng de fēng jǐng tú

   葡萄园构成风景

   a landscape patterned by vineyards

  • zài zhěng gè shēng zhǎng jì jié tā men dōu rèn zhēn de shǒu zhe pú tao yuán

   整个生长季节他们认真葡萄园

   They kept a careful watch over the vineyard throughout the growing season.