què què shí shí
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slbeyond all doubt; for a certainty

  • wǒ què què shí shí zhī dào tā shuō de bù shì shí huà

   确确实实知道实话

   I know for a fact that what he said is untrue.

  • tā men què què shí shí shī bài le

   他们确确实实失败

   They have come to grief and no mistake.