rǎng tǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.loam

  • hùn hé děng fèn de nián tǔ hé rǎng tǔ

   混合等份粘土壤土

   Mix equal parts of clay and loam.

 • 2

  n.fmlland; national territory

  • zhè shì wǒ guó de rǎng tǔ

   我国壤土

   This is our territory.