zhàn dòu jī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.fighter; warplane

  • zhōng guó xiàng bā jī sī tǎn tí gōng zhàn dòu jī yǐ yǒu yú nián lì shǐ

   中国巴基斯坦提供战斗机40历史

   China has supplied Pakistan with fighter jets for more than four decades.

  • zhōng guó tí gōng le jūn shì zhuāng bèi bāo kuò zhàn dòu jī hé hù háng jiàn

   中国提供军事装备包括战斗机护航舰

   China provides military gear, including fighter jets and frigates.