chǎng kuò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.broad-minded; spacious; capacious

  • xiōng huái chǎng kuò

   胸怀敞阔

   be broad-minded

  • qì pài chǎng kuò jí wēn rùn xì zhì liǎng zhǒng fēng qíng yìng rù yǎn lián

   气派敞阔温润细致风情映入眼帘

   Open wide and gentle and meticulous style two style appeared.