chūn xiāo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.spring night

  • chūn xiāo kǔ duǎn

   春宵

   A spring night is rather too short.

  • chūn xiāo yī kè zhí qiān jīn

   春宵千金

   Night hours in spring are extremely precious.

 • 2

  n.metanight of sexual bliss

  • nǐ kě yǐ huā yī bàng mǎi wǒ de yī yè chūn xiāo xiān sheng

   可以春宵先生

   You could buy my slit for a pound a night, sir.