dà wù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.dense fog

  • zhōu wéi shì yī piàn máng máng dà wù

   周围茫茫大雾

   A dense fog lay around.

  • dà wù yǐng xiǎng le háng bān shí kè biǎo

   大雾影响航班时刻表

   The fog played havoc with flight schedules.