gé lǔ jí yà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Georgia

  • gé lǔ jí yà de jīng jì

   格鲁吉亚经济

   Georgia's economy

  • gé lǔ jí yà jūn duì fèn qǐ bǎo wèi shǒu dū

   格鲁吉亚军队奋起保卫首都

   The Georgian forces defended the capital.