jiǎo yā zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.dialfoot

  • guāng zhe de jiǎo yā zi

   脚丫子

   bare feet

Word usage

 • Note
  "脚丫子" cannot be written as "脚鸭子".