jīng jiǔ bù xī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slprolonged; enduring; lasting

  • tā zài jīng jiǔ bù xī de zhǎng shēng zhōng xià le tái

   经久不息掌声

   He left the stage to prolonged applause.

  • mù luò shí xiǎng qǐ le jīng jiǔ bù xī de zhǎng shēng

   响起经久不息掌声

   There was tremendous applause when the curtain came down.