jìng tīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.listen attentively and quietly

  • bǐng xī lái jìng tīng

   屏息静听

   listen with bated breath

  • shēn cái xiū cháng qì dù gāo yǎ de shào fù jìng tīng zhe zhè xiē dài zhe huǐ yì de yán yǔ

   身材修长气度高雅少妇静听这些言语

   The tall, gracious young woman listened attentively to these contrite words.

  • wǒ jiāng bì mù jìng tīng

   闭目静听

   I will shut my eyes and listen.