jìng wài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.area outside the borders

  • yī bǐ jìng wài tóu zī

   境外投资

   an offshore investment

  • zhè bǐ měi jīn bèi cún rù le měi guó jìng wài de yín háng

   美金存入美国境外银行

   The dollars are deposited with banks outside the USA.