juǎn chéng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • batching

  • tā bǎ tóu fa juǎn chéng yuán juǎn

   头发卷成圆卷

   She caught up her hair into a bun.

  • shuāng jīn shǔ piàn tōng cháng dōu juǎn chéng luó guǎn xíng

   金属通常卷成螺管

   The bimetal strip is usually bent into a coil.

Chinese words with pinyin juan cheng