nǎi tóu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.nipple of a feeding bottle

  • xiàng pí nǎi tóu

   橡皮奶头

   rubber nipple

 • 2

  n.infmlteat; nipple

  • zhè ge mā ma jiāng nǎi tóu fàng rù yīng ér de zuǐ lǐ

   这个妈妈奶头放入婴儿嘴里

   The mother put the nipple into the baby's mouth.