pài sòng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.distribute; give

  • fàn guǎn xiàng gù kè pài sòng xiǎo lǐ pǐn

   饭馆顾客派送礼品

   The restaurant offers small presents to customers.

  • yóu dì yuán měi tiān yào pài sòng bào zhǐ

   邮递员派送报纸

   The postman sends newspapers every day.

 • 2

  v.send; dispatch

  • xué xiào dìng qī pài sòng jiào shī qù jìn xiū

   学校定期派送教师进修

   The school regularly sends teachers for further study.