pī shǒu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adv.snatch suddenly; make a sudden snatch

  • wǒ pī shǒu duó guò qiú pāi

   劈手球拍

   I snatch a racket.

  • tā pī shǒu qiǎng lái yī bù shǒu jī

   劈手手机

   He grabs a phone in a flash.