qíng huái
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.feelings

  • tā xiàng péng you shū fā qíng huái

   朋友抒发情怀

   He expressed the thoughts and feelings to his friends.

  • gǎn shòu shì qù de qíng huái

   感受逝去情怀

   feel the feelings gone