ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.quick-freeze; deep-freeze

  • sù dòng shuǐ jiǎo

   速冻水饺

   quick-frozen dumplings

  • sù dòng shí wù

   速冻食物

   quick-frozen food

  • sù dòng shū cài

   速冻蔬菜

   quick-frozen fresh vegetables

  • sù dòng wēn dù

   速冻温度

   deep-freeze temperature

  • sù dòng jī ròu wán zi

   速冻鸡肉丸子

   deepfreeze chicken meatball