wáng fēi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.princess (wife of a prince)

  • céng jīng de nián qīng ōu zhōu wáng fēi chéng wéi le shí shàng shè jì shī

   曾经年轻欧洲王妃成为时尚设计师

   The young European princess turned into a fashion designer.

 • 2

  n.concubine of a king; princess consort (a rank next to the queen)

  • xīn fēng de wáng fēi hǎo piào liang

   王妃漂亮

   The newly sealed princess is so beautiful.

Chinese words with pinyin wang fei