yīng háo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.heroes; outstanding figures

  • lái zì bù tóng dì fang de yīng háo

   来自不同地方英豪

   heroes from different places

  • chěng yīng háo

   英豪

   act heroically

  • jūn shì yīng háo

   军事英豪

   military heroes

  • yī dài yīng háo dì zǐ

   英豪弟子

   a generation of heroic disciples

  • hóng sè gù tǔ cháng mián qiān wàn zhuàng shì yīng háo

   红色故土长眠千万壮士英豪

   The red land with thousand of heroes sleeping in.