zhà cài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.mustard tuber; brown mustard

  • ruǎn bāo zhuāng zhà cài sī de shēng chǎn jì shù

   包装榨菜生产技术

   the production technique of shredded hot pickled mustard tuber in soft package

 • 2

  n.hot pickled mustard tuber

  • tián wèi zhà cài

   甜味榨菜

   sweet pickle