guāng lún
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.halo; corona

  • tā men bàn yǎn tiān shǐ shēn shang de shuāng yì hé tóu shang de guāng lún yī yīng jù quán

   她们扮演天使光轮一应俱全

   They played the part of an angel, complete with wings and a halo.

  • tā men fàng xià le guān miǎn què méi yǒu bǎo liú guāng lún

   他们放下冠冕没有保留光轮

   They laid down the crown, and retained no aureole.