lüè

Initial:lVideo guide
Final(T3):üèVideo guide
Radical:
Structure:Left to right
Strokes:
11
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.omit; delete

  • hū lüè

   neglect

  • lüè guò bù tí

   be safely left aside

  • shěng lüè

   omit

 • 2

  n.strategy; scheme

  • zhàn lüè

   military strategy

  • fāng lüè

   plan

  • cè lüè

   strategy

 • 3

  v.(usually of land) capture; seize

  • qīn lüè

   invade

  • gōng chéng lüè dì

   attack cities and seize land

 • 4

  n.summary; brief account

  • jié lüè

   memorandum

  • shì lüè

   biographical sketch

  • shǐ lüè

   brief history

  antonym
 • 5

  adj.brief

  • cū lüè

   rough

  • dà lüè

   general outline

  • lüè tú

   sketch

  antonym
 • 6

  adv.slightly

  • lüè gāo

   a little taller

  • lüè yán zhī

   briefly

  • lüè yǒu ěr wén

   have heard a little about the matter

Words and phrases with 略

Similar-form characters to 略

Chinese Characters with pinyin lüè

 • take up; scud