qù huà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.witty remark; amusing remark; joke; pun

  • gāi shū huī xié yōu mò miào yǔ qù huà suí chù kě jiàn

   诙谐幽默妙语趣话随处可见

   The book is witty and peppered with good one-liners.

 • 2

  v.narrate something in an interesting way