wán ǒu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.doll (children's toy made from cloth, clay, wood, plastics, etc.); toy figurine

  • wǒ de wán ǒu shǒu bì yǒu guān jié

   玩偶手臂关节

   My doll has jointed arms.

  • tā shǒu lǐ pěng zhe yī gè sì hū shì sōng shǔ wán ǒu de dōng xi

   似乎松鼠玩偶东西

   He holds what appears to be a stuffed squirrel.

 • 2

  n.metasomebody that is treated as a toy

  • mìng yùn bǎi bù de wán ǒu

   命运摆布玩偶

   puppet of fate