wù měi jià lián
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slhigh quality and inexpensive; excellent quality and reasonable price

  • zhè ge zuò gōng jīng měi de yù wù měi jià lián

   这个做工精美物美价廉

   The beautifully made jade is a snip.

  • wǒ xǐ huan wù měi jià lián de chǎn pǐn

   喜欢物美价廉产品

   I like good quality and cheap product.

  • yǐ zhè ge jià gé zhè pú táo jiǔ suàn shì wù měi jià lián le

   这个价格葡萄酒算是物美价廉

   At this price the wine is a bargain.