yǒu hǎo chéng shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sister cities; twin cities

  • niú jīn hé dé guó de bō ēn jié chéng le yǒu hǎo chéng shì

   牛津德国波恩结成友好城市

   Oxford is twinned with Bonn in Germany.

  • ào dà lì yà de yī gè yǒu hǎo chéng shì

   澳大利亚友好城市

   a sister city in Australia