zhēng róng suì yuè
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slcrowded months and years of endeavor; eventful years; extraordinary times; memorable years (of one's life)

    • yì wǎng xī zhēng róng suì yuè wàng wèi lái qián chéng gèng huī huáng

      往昔峥嵘岁月未来前程辉煌

      Recall the eventful years, look forward to prosperous future.