sòng jìn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • feed-in

  • yī liàng jiù hù chē bǎ shāng zhě sòng jìn yī yuàn

   救护车伤者送进医院

   An ambulances took the injured to hospital.

  • tā yán zhòng shāo shāng bèi sòng jìn yī yuàn

   严重烧伤送进医院

   She was taken to the hospital with serious burns.